Джулиано в търсене на миотата

Guliano
 Героят на нашата история се казва Джулиано. Макар да прилича на малко кученце, той всъщност е натоварен с много важна мисия. Той е сладоледотърсач. Ако някое сладоледче се изгуби или сладолед изчезне Джулиано е насреща. Със своя непогрешим нос той надушва сладоледа дори от 1000 мили разстояние.
 Джулиано живее в най-вкусната страна на света - Сладоленд. В Сладоленд през зимата вместо сняг вали сладък лед. Сладоледът никога не свършва, за което се грижат Мио и неговите малки миота. Сладоледчетата - обитателите на Сладоленд - се хранят само със сладолед и по цял ден си играят навън в сладоледа. Джулиано също си играе с тях докато не му се наложи да изпълни сладоледотърсаческите си задължения. Така стана и този ден.
 Владетел на Сладоленд бил цар Снежан. Той разпратил пратеници да повикат всички най-велики носове. Джулиано също бил повикан и още щом разбрал, че цар Снежан, негов голям приятел, има нужда от помощ, веднага се отзовал. Макар че бил ходил в двореца на Снежан много пъти, той винаги се удивлявал от чудните гледки, които палатът предлагал. Целият дворец бил направен от чист сладолед. Стените от бял ванилов сладолед. Кулите - огромни мелби, а най-хубав бил тронът на Снежан. Той бил направен от всички видове сладолед, които съществуват. Тронът винаги блестял във всички цветове на дъгата и дори в някои цветове, които не се срещат в нея.
 Щом влезе в тронната зала Джулиано видя, че другите носове вече се бяха събрали. Царят, който беше чакал само него каза:
 - Събрал съм ви тук. Всички най-непогрешими носове, защото се нуждая от вашия нюх. Сладоледеният майстор Мио е изчезнал, а заедно с него и всички миота. Моите пратеници ги търсят навсякъде, но без успех. Джулиано веднага се зае със задачата. Първо отиде в къщата на Мио и още отдалеч усети миризма на първокачествен мио-сладолед. Претърси цялата къща, но не намери нито Мио, нито някае от миотата. След това отиде при сладопада - любимото място на Мио, но и там го нямаше. Прерови цял Сладоленд, но никъде не откри и следа от сладолед-майстора и неговите сладоледчета. Накрая, точно когато смяташе да се откаже се сети къде може да е Мио.
 - Може би е излязъл от Сладоленд, си каза Джулиано.
 Слезе в страната на хората и веднага усети миризмата на мио-сладолед. Но откъде идваше тя? Проследявайки миризмата със своя непогрешим нос Джулиано стигна до Стара Загора. Следвайки следата той откри не кой друг, а Мио и неговите миота, които приготвяха от прочутия си сладолед. Мио му каза:
 - Сигурно Снежан те е изпратил да ме търсиш. Не се притеснявайте за мен. Дойдох в Стара Загора, за да радвам децата с най-хубавия сладолед на света.
 Джулиано се върна в Сладоленд и разказа на Снежан за търсенето си, след което се върна при сладоледчетата, за да продължат сладоледените си игри.